نوشته‌ها

موضوعات حقوق عمومی

موضوعات حقوق عمومی

√ قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها

√ مقایسه تطبیقی اصول ناظر بر حقوق بشر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر

√حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

√ نظام حقوقی حاکم بر سایت های خبری از منظر حقوق عمومی

√ تحلیل حقوقی منع تداول ثروت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

√ رژیم حاکم بر حقوق ماهوی و شکلی مودیان مالیاتی

√ بررسی امتیازات قدرت عمومی در حقوق مالیاتی ایران و انگلستان

√ بررسی فرآیند نظارت شورای نگهبان از منظر اصول دادرسی منصفانه

√ تحلیل حقوقی آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی در حقوق اساسی ایران

√ بررسی حقوقی چالش‌های اجرای احکام دیوان عدالت اداری

√ فسخ قرارداد کار در حقوق ایران و اسناد بین المللی

√ نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی در گستره مقررات دولتی

√ تحلیل حقوقی نقش دستگاه های نظارتی در تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی

√ بررسی جایگاه حقوق بشردوستانه در اسلام در مقایسه با حقوق بشردوستانه بین المللی

√ امکان‌سنجی بکارگیری قرارداد مشارکت در تولید در بخش بالادستی صنعت نفت ایران از دیدگاه حقوق عمومی

√ جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی

√ نحوه اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمانهای دولتی و غیر دولتی حامی محیط زیست

√ اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی

√ بررسی تحولات مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بنیادین شهروندان با تأکید بر نظام حقوقی ایران

√بررسی حقوق اقلیت های قومی در حقوق اساسی جکهوری اسلامی ایران در پرتو اسلام و حقوق بشر

√ماهیت حقوقی و محدوده مسئولیت اجرای قانون اساسی (اصل ۱۱۳) توسط رئیس جمهور

√بررسی صلاحیت فقهای شورای نگهبان از حیث تشخیص عدم مغایرت یا مطابقت قوانین با موازین اسلام

√ بررسی قوانین مربوط به کار در پرتوی نظریات شورای نگهبان

 

 

برای سفارش انجام پایان نامه فرم زیر را پر کنید  در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت

نام و نام خانوادگی:

آدرس ایمیل:

شماره تماس:

رشته تحصیلی:

گرایش تحصیلی:

مقطع تحصیلی:

کارشناسیکارشناسی ارشددکتری

دانشگاه:

محدوده زمانی برای تحویل:

نوع سفارش:

حیطه مورد علاقه موضوع:

متن درخواست:


 

 

 

 

موضوعات حقوق عمومی
رتبه دریافتی ۵ از بین ۱ رای

انتخاب موضوع برای پایان نامه

انتخاب موضوع برای پایان نامه به چه صورت است؟

انتخاب موضوع برای پایان نامه چند مرحله دارد:

در مرحله ی اول شما باید با توجه به رشته ای که در آن تحصیل کرده اید و همچنین با توجه به دروس تخصصی رشته تان چندین موضوع مناسب انتخاب نمایید.

تمامی این موضوع ها باید بر اساس علاقه ی خودتان باشد و همچنین مورد علاقه و نظر استاد راهنمایی که شما را در گردآوری پایان نامه تان یاری می دهد.

ارائه ی چندین موضوع متفاوت این امکان را برای شما فراهم می سازد که با توجه به نظر استاد یکی از موضوع هایی را که از همه بهتر است انتخاب نمایید و با ذهن باز بر روی فعالیت کنید.

بیشتر بخوانید

انتخاب موضوع برای پایان نامه
رتبه دریافتی ۵ از بین ۱ رای
بهترین موضوع برای پایان نامه دکتری

بهترین موضوع برای پایان نامه دکتری

بهترین موضوع برای پایان نامه دکتری

بهترین موضوع برای پایان نامه دکتری:: هر دانشجو در دوره ی دکتری باید یک پایان نامه ارائه بدهد که به منظور پایان تحصیل خود است که تمام تجربیات خود را در آن پایان نامه به کار میبرد. پایان نامه ارشد و دکتری از جمله پایان نامه هایی هستند که جزو سخت ترین و زمان بر ترین واحد دانشگاهی است که باید دانشجو با کمک اساتید وبچه های دانشکده ارائه دهد.

دروس دوره ی دکتری بیشتر عملی میباشد و دروس تئوری در آن کمتر دیده میشود .دانشجو وظیفه دارد تمامی دروس از جمله دروس تئوری و عملی را به خوبی انجام دهد و با مشاوره ی اساتید خود به راحتی اشکالات خود را برطرف کند تا به یک پایان نامه ی خوب برسد.

بیشتر بخوانید

بهترین موضوع برای پایان نامه دکتری
رتبه دریافتی ۵ از بین ۱ رای